Centre of Applied Research Technology

dr. G. Spanjar (Gideon)

Email:
g.spanjar@hva.nl
Work address:
Jakoba Mulderhuis, Rhijnspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam
Postal address:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Go to Research database

Gideon is als projectleider en senior onderzoeker verbonden aan het Centre of Expertise City Net Zero van de Hogeschool van Amsterdam. Voor het lectoraat Bouwtransformatie werkt hij als projectleider van Sensing Streetscapes met ontwerpbureaus samen aan de toepassing van eye-tracking technologie om ontwerpoplossingen voor binnenstedelijk bouwen met een menselijk maat te testen. Voor het lectoraat Water in en om de Stad werkt hij met Europese gemeenten en regio’s in het Cool Towns project samen aan het in kaart brengen van hittestress en ontwikkelen van klimaatadaptieve maatregelen. Daarnaast is hij voorzitter van het Cool Towns wetenschappelijk comité.

Gideon is op dit moment ook werkzaam als lector Innovatie & Groenstedelijke Ruimte aan AERES Hogeschool Almere. Het Lectoraat houdt zich bezig met het vormgeven van de groenstedelijke ruimte met drie kernthema’s: klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit. Daarnaast is hij lid van de hoofredactie van Rooilijn – een Nederlands digitaal platform voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening.

Gideon is gepromoveerd aan de universiteit van Essex op het gebied van Urban Ecosystem Services Assessments (UESA) – governance en inrichting van een gezonde en leefbare leefomgeving. Van 2016 tot de zomer 2020 was hij als kwartiermaker belast met het mede opzetten van het thema Inclusieve Gebiedsontwikkeling voor het Centre of Urban Governance and Social Innovation. Daarnaast werkte hij als senior onderzoeker samen met de gemeente Amsterdam aan integrale aanpak van opgaven en innovatie van participatietrajecten bij de planvorming van de Ontwikkelbuurten. Ook verkende hij met gemeentelijke projectteams voor de wijken H-buurt en Reigersbos kansen en bouwstenen om de fysieke omgeving en de sociale leefkwaliteit te verbinden en te vergroten.

Go to Research database
Go to Research database