Centre of Applied Research Technology

De ontwikkeling van de Polderheuvel 2008-2017

balanceren tussen top-down en bottom-up belangen en visies

Report

Doordat de Polderheuvel als ontwikkeling niet op zichzelf staat, is het bepalen van het toekomstige gebruik geen eenvoudige opgave. Allereerst hangt de ontwikkeling en het gebruik van de Polderheuvel vast aan een opeenstapeling van randvoorwaarden, (ruimtelijke) beleidskaders en richtlijnen. Daarnaast zijn er ook tal van behoeften, belangen en wensen te onderscheiden voor het gebruik van de Polderheuvel (hoofdstuk 2 en 3). In dit hoofdstuk wordt allereerst een overzicht gegeven van de belangrijkste beleidskaders en beleidsintenties voor de ontwikkeling en het gebruik van de Polderheuvel. Door de complexiteit van de randvoorwaarden neer te zetten, worden de spanningen zichtbaar ten aanzien van de toekomstige invulling van de Polderheuvel en wordt scherp gemaakt wat de aanleiding en noodzaak is geweest voor een workshop met de lokale gemeenschap en nadere verkenning van de toekomst van de Polderheuvel.

Referentie van Berkel, F., & Levelt, M. (2018). De ontwikkeling van de Polderheuvel 2008-2017: balanceren tussen top-down en bottom-up belangen en visies. Hogeschool van Amsterdam. https://doi.org/10.21943/auas.7498205
1 september 2018

Publicatiedatum

sep 2018

Auteur(s)

Fabi van Berkel

Publicaties:

Research database