Centre of Applied Research Technology

Handreiking hitte in de bestaande woningen

een hulpmiddel en overzicht voor gemeenten en woningbouwcorporaties bij het aanpakken van hitte in woningen

Report

Steden zijn gevoelig voor de effecten van klimaatverandering, waaronder hittegolven. Daarmee nemen ook de problemen rondom hittestress toe: doordat gebouwen en gebouwde gebieden niet ontworpen zijn op de hogere temperaturen ontstaan risico’s voor de gezondheid van (kwetsbare) burgers. Gemeenten en corporaties zien steeds meer de noodzaak om de hitteproblematiek aan te pakken maar missen handelingsperspectief: in welke situatie warmen woningen het meeste op? Met welke maatregelen kan die hitte het beste worden beperkt? En wat kan de bewoner zelf doen? In het kader van het Nationaal Kennis en Innovatieprogramma Water en Klimaat KBS is onderzoek gedaan naar welke maatregelen op gebied-, gebouw- en gebruikersniveau de grootste invloed hebben op hitte in woningen. De opgedane kennis is omgezet in deze handreiking aan de hand van een aantal onderdelen.

Deze handreiking bundelt bestaande en nieuwe inzichten over welke factoren de binnentemperatuur in woningen bepalen. Om tot dit overzicht te komen hebben we verschillende activiteiten verricht: er is een literatuurstudie uitgevoerd, evenals een simulatiestudie, en daarnaast zijn bijeenkomsten met verschillende publieke en private instanties georganiseerd om de resultaten uit deze onderzoeken te bespreken en aan te scherpen

Referentie van der Strate, E., de Groot, M., Mesdaghi, B., Kluck, J., de Vries, S., Solcerova, A., Corpel, L., van Walsum, R., Goetgeluk, R., Damen, M., de Nijs, T., & Hagens, W. (2022). Handreiking hitte in de bestaande woningen: een hulpmiddel en overzicht voor gemeenten en woningbouwcorporaties bij het aanpakken van hitte in woningen . Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat.
1 januari 2022

Publicatiedatum

jan 2022

Auteur(s)

Edwin van der Strate
Monique de Groot
Batoul Mesdaghi
Samuel de Vries
Ronald van Walsum
Roland Goetgeluk
Martin Damen
Ton de Nijs
Werner Hagens

Publicaties:

Research database