Centre of Applied Research Technology

Hitte (onderzoek HVA)

Chapter

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft in RESILIO onderzoek gedaan naar het koelende en isolerende effect van BG-daken op de binnentemperatuur. Het project bood een unieke gelegenheid om recent geïnstalleerde BG-daken te vergelijken met meer ‘traditionele’ daken in dezelfde buurt. Zo is er inzicht verkregen in hoe verschillende daktypen functioneren. Om het effect van BG-daken op de temperatuur van het dakoppervlak, de binnentemperatuur en de isolatie te beoordelen, werden zowel buiten als binnen metingen verricht, in de zomer en in de winter.

De thermische impact van BG-daken op gebouwniveau is onderzocht op grond van vier RESILIO BG-daken, vier referentiedaken (zwart bitumen of grind) en twee standaard groene daken met sedum. Op het dak werden de temperaturen van de lucht en het substraat gemeten, in het gebouw de temperaturen van de lucht binnen en het plafond. Het doel was om de thermische effecten op de binnenomgeving en op de schil van het gebouw te onderzoeken. De metingen hebben plaatsgevonden tijdens een warme periode (> 20 °C gedurende zeven opeenvolgende dagen) en een koude periode (< 5 °C gedurende zeven opeenvolgende dagen), om zo het koelende effect en de isolerende werking van BG-daken te onderzoeken.

Uit dit onderzoek blijkt dat verschillende typen daken verschillend thermisch gedrag laten zien. In de zomer is de temperatuur van het substraat onder de beplanting slechts een paar graden lager dan de temperatuur van de grinddaken. Dit geeft aan dat het koelvermogen van enkel de groene laag betrekkelijk beperkt is. De temperatuur in de krattenlaag, waar het water wordt opgeslagen, was daarentegen stabieler (in de zomer én in de winter) dan die van de andere gemeten oppervlakken. Dat geeft aan dat de extra waterlaag van een blauw-groen dak als temperatuurbuffer kan dienen.

Referentie Solcerova, A., Corpel, L., Föllmi, D., & Kluck, J. (2022). Hitte (onderzoek HVA). In A. N. Holstein, W. Braat, & J. Langewen (Eds.), Nieuw land op het dak: eindrapport RESILIO (pp. 37-40). RESILIO.
30 april 2022

Publicatiedatum

apr 2022

Auteur(s)

Dante Föllmi

Publicaties:

Research database