Centre of Applied Research Technology

Naar nieuwe vormen van waardecreatie in Toentje

kansen en bedreigingen bij het verbreden van het business model

Report

Aanleiding voor dit onderzoek is de vraag van Gemeente Groningen en de initiatiefnemer van Toentje om hen te helpen bij het doorontwikkelen van Toentje. Voor Toentje speelt de vraag welke nieuwe businessmodellen voor het initiatief mogelijk zijn. Nu leunt Toentje vooral uit op subsidies met name uit het sociale domein maar mogelijk zijn ook middelen uit andere beleidsdomeinen en uit een meer commerciƫle hoek aan te spreken. Voor Gemeente Groningen staat de vraag centraal hoe gemeentelijk steun voor burgerinitiatieven te onderbouwen en legitimeren is en welk afwegingkader geschikt is voor besluitvorming over het wel of niet verlenen van steun aan dergelijke initiatieven. De motivaties van belanghebbenden hebben daarin een centrale rol.

Dit rapport doet verslag van onze bevindingen op dit gebied. Hiervoor hebben we interviews
gehouden met betrokkenen bij Toentje en hebben we in drie workshops nagedacht over mogelijke
nieuwe activiteiten en bestaansmiddelen voor Toentje. Wat motiveert mensen om in Toentje met
tijd, geld, expertise of andere middelen te investeren? En wat legitimeert een dergelijke investering
door de overheid?

We hebben in dit onderzoek en in de analyse de ontwikkeling van Toentje tot nu toe en
ontwikkelpotenties in beeld gebracht door het volgende op een rij te zetten:
- De visies die mensen hebben op wat Toentje is of zou kunnen zijn
- De bijdragen die mensen en organisaties (zouden kunnen) leveren aan Toentje;
- De motivaties en legitimering van deze bijdragen.

Wanneer deze drie zaken met elkaar in verband worden gebracht ontstaat zicht op de
mogelijkheden voor een nieuw business model voor Toentje 2.0.

Referentie Levelt, M., & van Berkel, F. (2018). Naar nieuwe vormen van waardecreatie in Toentje: kansen en bedreigingen bij het verbreden van het business model. Hogeschool van Amsterdam. https://doi.org/10.21943/auas.7498019
1 januari 2018

Publicatiedatum

jan 2018

Auteur(s)

Fabi van Berkel

Publicaties:

Research database