Centre of Applied Research Technology

Recurf-UP!

Een nieuwe bestemming van textielafval: van biocomposiet tot designproduct

Book

Afval is grondstof in een circulaire economie. Maar soms lukt het niet om afgedankt materiaal te recyclen tot hoogwaardige producten of materialen. De reststroom is te vervuild of het is vermengd met andere materialen. Een voorbeeld van zo’n reststroom is niet-herbruikbaar textiel. Dat komt nu vaak terecht in isolatiemateriaal, paardendekens of de verbrandingsoven.

De HvA onderzocht nieuwe mogelijkheden om afgedankt textiel te recyclen door het te combineren met biobased plastics. Biobased plastics zijn kunststoffen gemaakt uit herwinbare grondstoffen, dus niet van fossiele brandstoffen die er miljoenen jaren over hebben gedaan om te ontstaan.

De publicatie van Recurf-UP is nu te downloaden

Upcyclen in plaats van downcyclen

Doel van het onderzoek was niet alleen het recyclen van textielafval tot een volwaardig product dat gekocht en gebruikt zou worden. De onderzoekers wilden het afvalmateriaal ook upcyclen in plaats van downcyclen. Met andere woorden: hoe kun je reststromen zo bewerken dat ze meer waard worden in plaats van minder.

Er is onder meer gewerkt met restmateriaal van jute van oude koffiezakken, snijafval van stoelbekledingen en oude spijkerbroeken. Onderzocht zijn de eigenschappen van verschillende combinaties met biobased plastics, maar er is ook ingezoomd op productiemethoden.

Circulaire designproducten

Uit het onderzoek zijn diverse hoogwaardige designproducten voortgekomen. Zo is voor kantoorbedrijf Ahrend een akoestische en visuele afscherming voor op een kantoorwerkplek ontworpen. En in samenwerking met Contour Interiors is een wandpaneel voor een jacht vervaardigd.

De onderzoekers werkten samen met diverse mkb-bedrijven uit de textielverwerkings- en de biobased plasticsindustrie, bedrijven die textielresten aanbieden en verschillende kennisinstellingen. De studie is ondersteund door twee RAAK-mkb-subsidies en een KIEMVANG-subsidie van Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Referentie Oskam, I., Lepelaar, M., de Leede, A., Martina, R., Goedkoop, D., van der Velden, N., Visser, I., & de Jong, M. (2019). Recurf-UP! Een nieuwe bestemming van textielafval: van biocomposiet tot designproduct. (Publicatiereeks HvA Faculteit Techniek). Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Communication 26 september 2019

Publicatiedatum

sep 2019

Auteur(s)

Mark Lepelaar
Annelies de Leede
Richard Martina
Daan Goedkoop
Natascha van der Velden
Ilana Visser

Publicaties:

Research database