Centre of Applied Research Technology

Voor hetzelfde geld klimaatbestendig: herinrichting van de openbare ruimte

Voorbeelden van klimaatbestendige inrichting voor veelvoorkomende karakteristieke straten

Article

Het klimaat verandert. Zeker is dat het veranderende klimaat gevolgen heeft voor de stad. De toename van weersextremen, zowel qua hitte als neerslag, beïnvloedt het leefklimaat in onze steden negatief. Onze steden worden minder aantrekkelijk. Klimaatbestendig inrichten is mede daarom noodzakelijk.

Klimaatverandering betekent meer hitte, extreme neerslag en droogte, met meer overlast, schade en veiligheidsrisico’s tot gevolg. Naar aanleiding van de extreme neerslag in de laatste week van mei 2016 sprak NOS-weerman Gerrit Hiemstra op 2 juni tijdens het NOS-journaal de historische woorden: ‘Welkom in het nieuwe klimaat. Dit zijn voorbeelden van weersituaties die we waarschijnlijk in de toekomst vaker mee zullen maken.’ Diverse media pakten deze zin op en er ontstonden interessante discussies. De extreme neerslag in de laatste week van mei heeft voor veel overlast gezorgd en voor tientallen miljoenen euro’s schade. Zou dit echt ‘de nieuwe realiteit zijn’ zoals Gerrit verkondigde? Een permanente code oranje? (Bert Wagendorp, in de Volkskrant van 4 juni 2016).

Landelijk is in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie en de Bestuursovereenkomst Deltaprogramma tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vastgesteld dat gemeenten bij herinrichting van de openbare ruimte hun straten en wijken klimaatbestendig moeten inrichten. Hierdoor maken we onze leefomgeving beter bestand tegen extremere regenbuien, perioden van droogte en meer hitte. Door deze opgave te koppelen aan de reguliere herinrichtingsopgaven (riolering, straten, groen) is het de bedoeling dat in circa dertig jaar tijd alle steden klimaatbestendig worden.

Referentie Kluck, J., & Loeve, R. (2016). Voor hetzelfde geld klimaatbestendig: herinrichting van de openbare ruimte: Voorbeelden van klimaatbestendige inrichting voor veelvoorkomende karakteristieke straten. Stad + Groen, 4(4), 56-57,59. https://www.stad-en-groen.nl/article/20532/voor-hetzelfde-geld-klimaatbestendig-herinrichting-van-de-opebare-ruimte
1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Publicaties:

Research database