Centre of Applied Research Technology

Inzicht in het temperatuureffect van Klimaflex asfalt

Een verkennende studie voor Heijmans

Report

Heijmans heeft een type asfalt ontwikkeld, Klimaflex, dat lichter van kleur en meer water doorlatend is. Het doel is te onderzoeken en onderbouwen hoeveel dit type asfalt bijdraagt aan het tegengaan van hittestress in de stad. In deze studie verkennen we het effect van Klimaflex op hitte in de stad door middel van een literatuurstudie en modelsimulaties. Dit rapport is een werkdocument en dient een eerste inzicht te geven in de werking van dit specifieke materiaal. De bevindingen dienen voor Heijmans als basis en achtergrond om de resultaten van uitkomsten van een eventuele monitoringsfase te beoordelen en te begrijpen. De Hogeschool van Amsterdam zal op basis hiervan een item over ‘verkoelende of minder opwarmende materialen’ in de ‘Effact Checker’ schrijven. In de eerste verkenning gaan we in de literatuur op zoek naar studies met vergelijkbare onderzoeken, materialen ter verkoeling van de stad zijn immers niet nieuw. Daarna berekenen we met een microklimaat-model verschillende varianten om een benadering te geven van temperatuureffecten in een standaard Nederlands straatprofiel. We berekenen de lucht- en gevoelstemperatuur op het warmste moment van de dag, gedurende een etmaal en op verschillende hoogtes en locaties in de straat in.

Referentie Kleerekoper, L., Caverzam Barbosa, E., Solcerova, A., & Kluck, J. (2020). Inzicht in het temperatuureffect van Klimaflex asfalt: Een verkennende studie voor Heijmans. Hogeschool van Amsterdam.
1 juni 2020

Publicatiedatum

jun 2020

Auteur(s)

Erica Caverzam Barbosa

Publicaties:

Research database