Centre of Applied Research Technology

Lokaal organisch afval verwerken, hoe slim is dat?

Article

In grote steden gebeurt de gescheiden inzameling van gft nog maar mondjesmaat. Met pilots wordt geprobeerd inzicht te krijgen in alternatieve methoden zoals wormenhotels of een composteerinstallatie voor een wijk. Maar wat zijn de effecten van dergelijke nieuwe afvalketens? Een model van Hogeschool van Amsterdam maakt het mogelijk om verschillende scenario’s te vergelijken op milieukundige-, economische en sociale indicatoren.

Referentie Schrik, Y., & Mulder, M. (2020). Lokaal organisch afval verwerken, hoe slim is dat? Tijdschrift Milieu, 25(1), 32-33.
1 februari 2020

Publicatiedatum

feb 2020

Auteur(s)

Yannick Schrik

Research database