Centre of Applied Research Technology

Project Re-Store

Simulatiemodellen van lokale ketens voor organisch bedrijfsafval

Other

Er zijn allerlei manieren om organisch afval decentraal te verwerken, zoals wormenhotels, voedselfietsen en composteerinstallaties. Bedrijven en gemeenten zijn echter terughoudend om deze te implementeren of op te schalen. Redenen hiervoor zijn dat regelmatig additionele kosten gemaakt moeten worden en dat de effecten onduidelijk zijn. De tool en simulatiemodellen van Re-Store geven opheldering door de maatschappelijke impact inzichtelijk te maken. De tool maakt door middel van een geavanceerd rekenblad de milieukundige, economische en sociale impact van afvalverwekingmethodes meetbaar. Simulatiemodellen bieden vervolgens richtlijnen om de initiatieven te optimaliseren en op te schalen.

Referentie Lange, K. (Author), & de Rijke, S. (Author). (2020). Project Re-Store: Simulatiemodellen van lokale ketens voor organisch bedrijfsafval. Digital or Visual Products, Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Techniek. https://www.youtube.com/watch?v=utc-Ma6lBG4
19 mei 2020

Publicatiedatum

mei 2020

Publicaties:

Research database